Vriendenstichting/ANBI

Op 4 oktober 2017 is de Stichting Vrienden van Jubilate Deo opgericht.

Naam: Stichting Vrienden van Jubilate Deo
RSIN (fiscaal nummer): 8579.96.940
Postadres: Stationsweg Oost 134, 3931 EW Woudenberg

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het (op projectmatige basis) faciliteren en financieel ondersteunen van concerten, uitvoeringen en andere projecten van de te Woudenberg gevestigde Christelijke Gemengde Zangvereniging “Jubilate Deo”.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De komende jaren wil de stichting de concerten van Grootkoor Jubilate Deo financieel ondersteunen voor wat betreft medewerkenden en locatie. Dit wil zij doen door:
– het oprichten van een comité van aanbeveling
– het verwerven van een goede bekendheid van de stichting
– het verwerven van een ‘vriendenbestand’
Bekijk hier het volledige beleidsplan.

Bestuurders:
M. Harkema, voorzitter
G. Haanschoten, secretaris
J.J. Verwaard-van Beelen, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Verder is er geen personeel in dienst van de stichting.

Activiteiten
Hier zal te zijner tijd een verslag van de activiteiten verschijnen.

Financiële verantwoording
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal hier de financiële verantwoording gepubliceerd worden.