Steun onze vereniging

Nét nu wij als koor in 2020 maar liefst 55 jaar bestaan, nét nu dit jaar onze eigen opbrengst geheel voor het koor is en nét nu wij met z’n allen hiervoor enthousiast de deuren langs wilden gaan; juist nu is alles even anders..

Gelukkig biedt de Anjeractie een mooi alternatief en kunnen we online collecteren. Dat is fijn, want ook wij kunnen als koor wel een financieel steuntje gebruiken in deze onzekere tijd!

Klik hier en doneer je eenmalige bijdrage. Heel veel dank namens ons allemaal!

Je kunt ons ook structureel steunen via onze Vriendenstichting. Onze stichting heeft de culturele ANBI-status, dus giften zijn extra aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie op deze pagina.