Online concert

Sinds zaterdag 26 februari kun je via het YouTube-kanaal van onze dirigent Marco den Toom genieten van ons eerste concert van dit jaar. Tevens het eerste concert in lange tijd. Wat hebben we hiernaar uitgekeken en wat zijn we blij dat het weer kan. Kijk je mee?

Scan onderstaande QR-code om een vrijwillige donatie te doen aan ons koor via onze Vriendenstichting. Het is uiteraard ook mogelijk om een donatie over te maken naar ons bankrekeningnummer: NL66 RABO 0323 5875 69 tnv Stichting Vrienden van Jubilate Deo.

Onze stichting heeft een culturele ANBI-status. Voor donateurs betekent dit een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.