Aanmelding ‘Vriend van Jubilate Deo’ (zakelijk)

Met uw donatie steunt u het Grootkoor Jubilate Deo in het uitvoeren van de missie van het koor. Via de vermelding in het programmaboekje van elk concert (dat door Jubilate Deo georganieerd wordt) ‘Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Jubilate Deo:’ brengt u uw bedrijf of instelling onder de aandacht van de vele bezoekers. De vermelding bestaat uit drie regels tekst met logo. Ook staat er een vermelding op de website onder ‘Vrienden van Jubilate Deo’.

Meld uw bedrijf aan via onderstaand formulier:

Uw bedrijfsnaam

Naam contactpersoon: [mv] [naam]

Uw email

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Ja, ik doneer aan de Stichting Vrienden van Jubilate Deo te Woudenberg € (minimaal € 250) per jaar.
Ik maak mijn toegezegde bijdrage jaarlijks zelf over naar de rekening van de Vriendenstichting: NL66RABO0323587569 tnv Stichting Vrienden van Jubilate Deo.
Graag onder vermelding van 'Vriendenbijdrage'

Ik verleen toestemming aan de Stichting Vrienden van Jubilate Deo om mijn gegevens te gebruiken onder de Privacyregeling die geldt voor het Grootkoor Jubilate Deo. De Stichting Vrienden van Jubilate Deo zal de gegevens alleen voor eigen administratie gebruiken en niet aan derden verstrekken.