Contributie

De contributie wordt, op voorstel van het bestuur, op de jaarlijks te houden ledenvergadering, vastgesteld. Wij hebben niet de mogelijkheid om incasso’s uit te voeren, je wordt vriendelijk verzocht zelf je contributie aan ons over te maken. Doorbetaling tijdens de vakanties is verplicht. Zij die langer dan 3 maanden ziek zijn, worden vrijgesteld van contributie tot herstel; neem hiervoor even contact op met de penningmeester via e-mail: info@koorjubilatedeowoudenberg.nl.

De contributie bedraagt vanaf 1 april 2023 € 54 per kwartaal. Voor het tweede lid uit een huishouden (zelfde woonadres) bedraagt de contributie € 51 per kwartaal. Studeer je nog? Dan kun je gebruik maken van het studententarief van € 27 per kwartaal.

De contributie mag worden overgemaakt naar ons IBAN: NL54 RABO 0372 4080 79, liefst onder vermelding van uw lidnummer.

NB: Wij sturen hiervoor geen factuur.