Contributie

Contributie

De contributie wordt, op voorstel van het bestuur, op de jaarlijks te houden ledenvergadering, vastgesteld. Wij hebben niet de mogelijkheid om incasso’s uit te voeren, u wordt vriendelijk verzocht zelf uw contributie aan ons over te maken. Doorbetaling tijdens de vakanties is verplicht. Zij die langer dan 3 maanden ziek zijn, worden vrijgesteld van contributie tot herstel; neem hiervoor even contact op met de penningmeester via e-mail: info@koorjubilatedeowoudenberg.nl.

De contributie bedraagt € 48 per kwartaal. Voor het tweede lid uit een gezin bedraagt de contributie € 45. Studeer je nog? Dan kun je gebruik maken van het studententarief van € 24 per kwartaal.

De contributie mag worden overgemaakt naar ons IBAN: NL54 RABO 0372 4080 79 onder vermelding van uw lidnummer.

NB: Wij sturen alleen een factuur als het bedrag t.o.v. het vorige jaar is veranderd of op verzoek.