Het grootkoor van Jubilate Deo repeteert wekelijks op de maandagavond van 19:45 uur tot 21:45 uur (met uitzondering van de kerst- en zomervakanties). We repeteren in de Maranathakerk (Frans Halslaan 21) van Woudenberg. Nieuwe leden zijn op elk moment van harte welkom om een keer geheel vrijblijvend bij ons te komen kijken en met ons mee te zingen.

Dirigent

Vanaf 2005 is Marco den Toom onze dirigent. Marco den Toom (1978) studeerde af aan het Utrechts Conservatorium en volgde diverse masterclasses. Al snel na zijn vakopleiding bouwde hij een carrière op als zelfstandig musicus. Zijn musiceren kenmerkt zich door een eigenzinnige maar vooral ook spontane aanpak. Naast zijn liefde voor het orgel – en zijn missie dit instrument te populariseren – heeft hij zich muzikaal weten te ontplooien tot een breed inzetbaar musicus.

Ook als componist heeft hij zijn sporen verdiend. Zo componeerde hij onder meer twee grote oratoria voor koor, solisten, orgel en orkest (‘Jezus op aarde’ (2007) en ‘Jozef’ (2015)). Deze, en andere werken van zijn hand, werden uitgegeven bij zijn eigen bladmuziekuitgeverij, Con Passione.

Zijn overige activiteiten zijn te volgen via www.marcodentoom.nl.

Lidmaatschap

Iedereen die instemt met de grondslag en het doel van de vereniging, niet ouder is dan 65 jaar, een geslaagde stemtest heeft afgelegd, kan lid worden van onze vereniging. Tenzij er sprake is van een (al dan niet gedeeltelijke) ledenstop. Voor hen die reeds lid zijn geldt geen leeftijdslimiet. Aan het lidmaatschap gaat een periode van 6 maanden aspirant-lidmaatschap vooraf.

Contributie

De contributie wordt, op voorstel van het bestuur, op de jaarlijks te houden ledenvergadering, vastgesteld. Elk (aspirant)lid is verplicht de contributie, bij voorkeur via bank of giro, over te maken. Doorbetaling tijdens de vakanties is verplicht. Zij die langer dan 3 maanden ziek zijn, worden vrijgesteld van contributie tot herstel.

De contributie bedraagt € 54 per kwartaal. Voor het tweede lid uit een gezin (die op hetzelfde adres wonen) is dit € 51. Deze contributie mag worden overgemaakt op ons IBAN-nummer NL54 RABO 0372 4080 79 onder vermelding van uw lidnummer.

Meezingen

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je graag een keer met ons willen meezingen? Dat kan! Je bent van harte welkom om eens op een maandagavond langs te komen en met ons mee te doen. De repetitietijd en -locatie staan hierboven vermeld.