Passie- en paasconcert Seniorenkoor 1 april 2017 (foto: Hans Schippers)

Het seniorenkoor van Jubilate Deo repeteert wekelijks op de woensdagavond van 18:00 uur tot 19:30 uur (met uitzondering van de kerst- en zomervakanties). We repeteren in het gebouw Eben-Haezer (Schoutstraat 8a, Woudenberg), tegenover de Dorpskerk van Woudenberg.

 

Dirigent
Roelof van Middendorp ontving zijn eerste orgellessen aan het harmonium van Gert van de Brink. Geboeid als hij van jongs af aan was door orgelmuziek vervolgde hij zijn lessen bij Evert van de Veen en John Propitius. Deze stimuleerde hem sterk een muziekvakstudie te gaan volgen. Zo begon hij in 1995 aan de

Passie- en paasconcert Seniorenkoor 1 april 2017 (foto: Hans Schippers)

Hogeschool Schumann Academie te Utrecht, een opleidingsinstituut dat de opleidingen van de voormalige staatsexamens verzorgt. Met als hoofdvak orgel en als bijvak piano volgde hij de opleiding docerend musicus bij o.a. Euwe de Jong en Wout van Andel. Tevens is hij tijdens zijn opleiding koordirectie gaan studeren. Belangstelling hiervoor ontstond doordat hij als begeleider in aanraking kwam met deze muziek tijdens koorzangavonden. Als dirigent is hij verbonden aan een zestal koren. Naast deze activiteiten heeft hij een lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen, werkt mee als begeleider bij koor- en samenzangavonden, geeft af en toe een orgelconcert en verleent zijn medewerking bij radio- en cd-opnames.

Contributie
De contributie wordt, op voorstel van het bestuur, op de jaarlijks te houden ledenvergadering, vastgesteld. Elk (aspirant)lid is verplicht de contributie, bij voorkeur via bank of giro, over te maken. Doorbetaling tijdens de vakanties is verplicht. Zij die langer dan 3 maanden ziek zijn, worden vrijgesteld van contributie tot herstel.

De contributie bedraagt € 12 per maand. Voor het tweede lid uit een gezin is dit € 11. Deze contributie mag worden overgemaakt op ons IBAN-nummer NL58 RABO 0382 4666 16 onder vermelding van uw lidnummer.

Meezingen
Ben je nieuwsgierig geworden en zou je graag een keer met ons willen meezingen? Dat kan! Je bent van harte welkom om eens op een donderdagavond langs te komen en met ons mee te doen. De repetitietijd en -locatie staan hierboven vermeld.

Passie- en paasconcert Seniorenkoor 1 april 2017 (foto: Hans Schippers)