Vriendenstichting/ANBI

Op 4 oktober 2017 is de Stichting Vrienden van Jubilate Deo opgericht. Stichting Vrienden van Jubilate Deo heeft met terugwerkende kracht per oprichtingsdatum (4 oktober 2017) de culturele ANBI-status toegewezen gekregen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Vrienden van Jubilate Deo
RSIN (fiscaal nummer): 8579.96.940
Postadres: Stationsweg Oost 134, 3931 EW Woudenberg
KvK: 69752362
Bankrekening: NL66 RABO 0323 5875 69 tnv Stichting Vrienden van Jubilate Deo

Aanmelding ‘Vriend van Jubilate Deo’
Particulier of zakelijk

Periodiek schenken
Ook is het mogelijk om uw donaties voor vijf jaar of langer vast te leggen middels een overeenkomst periodieke gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1% (minimum € 60) tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Bij een periodieke gift (die vastgelegd is in een overeenkomst) gelden deze grenzen niet.
Download hier een blanco overeenkomst die u hiervoor kunt gebruiken:
Blanco overeenkomst periodieke gift
De ingevulde en ondertekende overeenkomst mag per e-mail worden verzonden aan info@koorjubilatedeowoudenberg.nl of per post naar Stationsweg Oost 134, 3931 EW  Woudenberg. Na ontvangst zullen wij onze gegevens invullen en de overeenkomst ondertekenen. Daarna ontvangt u een exemplaar van ons retour voor uw administratie. Let op: de datum van ondertekening geldt voor de belastingdienst als ingangsdatum!

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het (op projectmatige basis) faciliteren en financieel ondersteunen van concerten, uitvoeringen en andere projecten van de te Woudenberg gevestigde Christelijke Gemengde Zangvereniging “Jubilate Deo”.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De komende jaren wil de stichting de concerten van Grootkoor Jubilate Deo financieel ondersteunen voor wat betreft medewerkenden en locatie. Dit wil zij doen door:
– het oprichten van een comité van aanbeveling
– het verwerven van een goede bekendheid van de stichting
– het verwerven van een ‘vriendenbestand’
Bekijk hier het volledige beleidsplan.

Bestuurders
L. Trap, voorzitter
G. Haanschoten, secretaris
J.J. Verwaard-van Beelen, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Verder is er geen personeel in dienst van de stichting.

Activiteiten
In 2019 zijn in totaal € 1.525 aan fondsen geworven door de bijdragen van ‘Vrienden van Jubilate Deo’ en het aanschrijven van diverse fondsen. Mede dankzij deze bijdragen heeft de Stichting aan 3 concerten van het Grootkoor een financiële bijdrage kunnen leveren: het concert van 20 maart 2019 in Woudenberg, het concert van 21 september 2019 in het Concertgebouw en het concert van 12 oktober in Apeldoorn. In 2020 hopen wij te werken aan een betere naamsbekendheid van de Stichting, het werven van nieuwe Vrienden en het aanschrijven van nieuwe fondsen.

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Aanmelding ‘Vriend van Jubilate Deo’
Particulier of zakelijk