De Christelijke gemengde Zangvereniging Jubilate Deo werd op 2 september 1965 opgericht. Reeds vanaf de oprichting vielen onder de vereniging 2 koren, en wel het Grootkoor en het Kinderkoor. In 1996 ging ook het Seniorenkoor van start. In maart 2013 is het Kinderkoor opgeheven.

Bestuur

  • Voorzitter: Lydia Stad-Trap
  • Algemeen adjunct: Corlien van den Berg
  • Algemeen secretaris: Bep Haanschoten
  • Penningmeester: Judith Verwaard-van Beelen
  • Secretariaat PR intern: Bernard de Graaf
  • Secretariaat PR extern: Geraldine Meinen-van der Grond
  • Secretariaat ledenadministratie: Cora van den Hul-Wolvers
  • Bibliothecaris: Ellen van Silfhout-Verwaard
  • Concertorganisator: Steven Luitjes

Correspondentieadres: Stationsweg-Oost 134, 3931 EW  Woudenberg

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement is de laatste maal door de ledenvergadering vastgesteld tijdens de jaarvergadering van maart 2014. In het reglement worden o.a. grondslag en doel (art.2 en 3), lidmaatschap (art. 7) en contributie (art. 8) geregeld.

Grondslag en doel

De vereniging erkent de Bijbel als Gods Woord en wenst zich in haar optreden naar die onfeilbare regel te richten, zoals dit tot uitdrukking komt in de Nederlandse Belijdenisgeschriften, met name de Drie Formulieren van Enigheid.

Het doel van de vereniging is het beoefenen van de zangkunst tot eer van God, tot opbouw van anderen en tot geestelijke verrijking van haar leden. Om dit doel te bereiken houden de koren in de regel wekelijkse repetities, nemen deel aan en/of organiseren uitvoeringen en concerten.